Arbeidsrecht Amersfoort
Bel vrijblijvend: 033 - 799 92 40
Home > Ziekte
stethoscoop hamer ziekte arbeidsrecht

Geschil door ziekte in Amersfoort?

Werkt of woont u in Amersfoort of vlakbij Amersfoort en hebt u last van een (dreigend) geschil vanwege ziekte? Bij ziekte heeft de werkgever de eerste twee jaar de verplichting het loon van de werknemer door te betalen tot tenminste 70% van het laatstgenoten loon met uitzondering van eventuele wachtdagen. Vaak wordt in de CAO of individuele arbeidsovereenkomst afgeweken van deze loondoorbetalingverplichting bij ziekte. In dat geval geldt de voor de werknemer meest gunstige regeling.

Procedures rondom loonbetaling bij ziekte

Als u ziek bent en niet het loon krijgt waar u recht op hebt, kunt u naar de rechter stappen. Wel zult u in de regel een verklaring van een deskundige bij het UWV Werkbedrijf moeten overleggen aan de rechter. Als u of uw werkgever het niet eens is met het oordeel van de arbodienst, dan kan een second opinion worden aangevraagd, bijvoorbeeld bij het UWV Werkbedrijf. U doet er goed u aan om u tijdens deze hele procedure deskundig bij te laten staan voor een arbeidsrechtadvocaat. Wij staan zowel werknemers als werkgevers in Amersfoort en in de buurt van Amersfoort terzijde in arbeidsconflicten door ziekte.

Re-integratie na ziekte

Op u en uw werkgever rust een re-integratieverplichting na ziekte. Uw baas zal er alles aan moeten doen om u weer terug te laten keren in uw eigen of een andere passende functie binnen het bedrijf na uw ziekte. Is dit niet mogelijk, dan moet deze zoeken naar mogelijkheden buiten zijn eigen onderneming. Zelf dient u ook aan uw re-integratieverplichtingen te voldoen, anders mag uw loonuitbetaling stopgezet worden. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met ons advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht in Amersfoort , wij staan u graag bij in geschillen door ziekte in Amersfoort.

Menu